Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
W Imię ALLAH (Boga), Milłosiernego, Współczującego.

CKI NAJNOWSZE INFORMACJE

Żaden z was nie będzie prawdziwie wierzącym, dopóki nie będzie pragnął dla swojego brata tego, czego pragnie dla siebie - Prorok Muhammad ﷺ [Al-Buchari i Muslim]

*WAŻNE PRZYPOMNIENIE*
LM w RP podjęła decyzję o przedłużeniu do odwołania okres w którym Centra Muzułmańskie będą zamknięte.
نذكركم ان المراكز الإسلامية في بولندا سوف تبقى مغلقة حتى إشعار اخر
We remind you that Islamic Centers in Poland will remain closed until further notice.

Koran Online | Koran PDF | Koran MP3
Przewodnik Nowego Muzułmanina

Karta Zapisu Dziecka 2020/2021

WITAMY NA STRONIE CENTRUM KULTURY ISLAMU-KATOWICE (CKI)
CKI to centrum islamskie mieszczące się w Polsce w Katowicach. Centrum zapewnienia islamskich usługi dla lokalnej społeczności muzułmańskiej jak również stanowi źródło wiedzy i informacji dla szerszej społeczności.
LOKALIZACJA CENTRUM
Centrum Kultury Islamu-Katowice (CKI) mieszczące się w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 50A powstało z inicjatywy muzułmanów mieszkających na Śląsku. Zobacz Naszą Lokalizację.
CKI LEKCJE RELIGII MUZUŁMAŃSKIEJ
CKI edukacja o Islamie jest dostępna dla całej społeczności Polski, Katowic i okolic. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Lekcje Religii Muzułmańskiej lub skontaktuj się z Imam Abdelwahab kom. 500 309 876.
CZY WIESZ ŻE?
Koran (księga islamu), autorstwa Allaha (Boga) jest jedyną księgą na świecie, która jest dostępna w swojej pierwotnej formie, słowo po słowie, niezmieniona od 1400 lat. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Wiedza i Nauka.
Koran Online Po Polsku.
Utrzymanie CKI uzależnione jest głównie od finansowych darowizn społeczności lokalnej. Proszę zobaczyć, jak można nas wspierać, odwiedzając naszą Stronę Darowizn.

cki godziny modlitw


,
  Adhan Iqamah
Fajr 06:14 06:19
Wschód 07:30 -
Dhuhr 11:56 12:01
Asr 14:00 14:05
Maghrib 16:21 16:26
Isza 17:38 17:43
Dżumu’a - -

Właśnie byliśmy świadkami kolejnej zmiany czasu z letniego na zimowy, a wydaje się jakby poprzednia zmiana była wczoraj. W taki sposób nasze życie wkrótce przeminie i nadszedł czas aby uświadomić sobie jaki jest cel naszego życia na Ziemi?
Bóg mówi w Ostatniej Księdze danej Ostatniemu Prorokowi (PzN): „I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.” [Koran 51:56]
To może wydawać się ekstremalne, ale pojęcie kultu w islamie nie oznacza tylko pięć filarów, ale również każdy akt posłuszeństwa wobec naszego Stwórcy i każdy akt dobroci wobec Jego stworzeniom – praca żeby utrzymać rodzinę, szacunek wobec rodziców, pomaganie żonie w domu, spędzanie czasu z dziećmi, okazywanie współczucia sąsiadowi, uśmiechanie się do innych, a nawet posadzenie drzewa.
Prorok Muhammad (PzN) powiedział: „Za pomoc udzieloną każdej żywej istocie jest nagroda.”

We have just witnessed again another winter time-change and yet we still remember the summer time-change like it was yesterday. Just like this, our lives will be over very soon and it’s about time we realise what is the purpose of our existence on this Earth?
God says in the final book, given to the final messenger (pbuh) – „I have not created jinn and mankind except to worship Me” (Quran 51:56).
This may sound extreme, however the concept of worship in Islam is not just the 5 pillars, but in addition, it encompasses every act of obedience to our Creator and every act of goodness towards His creation – working to feed your family, respecting your parents, helping your wife at home, spending time with your kids, showing compassion to your neighbour, smiling to others, even planting a tree; to the point where the Prophet Muhammad (pbuh) said:
„There is a reward for kindness to every living thing.”

31 Grudzień 2020 | | W: Bieżące Informacje

CKI Harmonogram Modlitwy Na Rok 2021

Proszę kliknąć na poniższy link, aby pobrać i wydrukować CKI Harmonogram Modlitwy Na Rok 2021.
Please click link below to download and print CKI Prayer TimeTable for Year 2021.

Pobierz (Click to Download)

Już dziś możesz otrzymać aktualne  godziny modlitw na swojego smartfona, pobierając aplikację „Masjid  Timetable” i wybierając: Centrum Kultury Islamu-Katowice (CKI) / Get CKI prayer times on your smartphone by downloading the ‚Masjid Timetable’ App and choosing Centrum Kultury Islamu-Katowice (CKI) – The Masjid Timetable App

30 Listopad 2020 | | W: Bieżące Informacje

KONDOLENCJE

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego

KONDOLENCJE
z powodu śmierci muftiego Nedala Abu Tabaq

Pogrążeni w głębokim żalu i smutku zawiadamiamy, że 29 listopada 2020 roku zmarł nasz ukochany mufti Nedal Abu Tabaq. Nasz Brat był człowiekiem o dużym sercu, bardzo dobrym, zawsze śpieszył z pomocą, zawsze kierował się otwartością, tolerancją, szacunkiem do drugiego człowieka niezależnie od jego pochodzenia, poglądów czy wyznawanej przez niego religii. Był orędownikiem prowadzenia dialogu międzyreligijnego jak i dialogu międzyludzkiego.Uczestniczył w wielu konferencjach, seminariach, wykładach, spotkaniach – zawsze w jego wystąpieniach emanowała od niego wielka empatia do drugiego człowieka, jego dobroć była okazywana przez niego na każdym kroku – niezależnie od tego, czy były to oficjalne spotkania związane z piastowaniem przez niego stanowiska muftiego Ligi Muzułmańskiej w RP czy spotkania prywatne, rozmowy z muzułmanami i ze wszystkimi ludźmi.Odszedł wartościowy człowiek, jego działalność na rzecz pokazywania wartości płynących z religii, jaką jest islam, może być przykładem, że można, że warto, mimo wielu przeciwności, jakie mamy w otaczającym nas obecnie świecie, w świecie pełnym nienawiści i braku tolerancji wobec drugiego człowieka, że można postrzegać dobro w drugim człowieku i swoim sposobem życia propagować szlachetne cele dla dobra nas wszystkich.Bóg Wszechmogący zabrał z ziemskiej egzystencji naszego Brata, który już rozpoczął swoją podróż, aby w niedługim czasie cieszyć się obliczem Naszego Pana.O Boże, Miłosierny i Litościwy! Miej naszego umiłowanego Brata w swojej opiece, niech u Twojego boku zazna spokoju i Twojej miłości; obdarz go Swoimi łaskami i rozpostrzyj nad nim skrzydła Swojego miłosierdzia.

Wyrazy głębokiego współczucia dla całej rodziny i bliskich.

29 Listopad 2020 | | W: Bieżące Informacje

Mufti Nedal Abu Tabaq

Assalamualaykum bracia i siostry.

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 29 listopada 2020 roku zmarł Mufti Ligi Muzułmańskiej W RP Mufti Nedal Abu Tabaq. ” Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un” „Zaprawdę, do Allaha należymy i do Niego powrócimy”. Zapamiętajcie go w swoich duach; niech nasz Stwórca udzieli mu miłosierdzia i przebaczenia, obdaży jego rodzinę opieką i cierpliwością i zjednoczy nas wszystkich na najwyższym poziomie raju, ameen.

Assalamualaykum dear brothers and sisters,
We announce with great sadness – our dear Mufti Nedal Abu Tabaq, the beloved Mufti of The Muslim League in Poland, passed away on the 29th November 2020. Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un – Certainly we belong to Allah and to Him we shall return.
Please remember him in your duas; may our Creator grants him mercy and forgiveness, bless his family with guidance and patience and unites us all together in the highest level of paradise, ameen.

Sa’d ibn ‚Ubaadah powiedział: Zapytałem: „Wysłanniku Allaha, moja matka umarła, czy powinienem dawać jałmużnę w jej imieniu”? Prorok Muhammad (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) odpowiedział: „Tak” , zapytałem więc: „Jaki rodzaj jałmużny będzie najlepszy”? Wysłannik Allaha (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) powiedział: „Zapewnienie wody” [umieszczenie dystrybutora wody (wody butelkowanej) w miejscu publicznym, takim jak szkoła, szpital, meczet itp; zasponsorowanie studni w biednym kraju lub po prostu wystawienie miski z wodą do ogrodu w celu napojenia zwierząt itp].
Relacjonował al-Nisaa’i

Sa’d ibn ‘Ubaadah said: „I said: ‘O Messenger of Allaah, my mother has died. Should I give charity on her behalf?’ He said, ‘Yes.’ I asked, ‘What kind of charity is best?’ He said, ‘Providing water’ (placing a water dispenser in a public place such as a hospital, a school, a church or a mosque; sponsoring a well in a poor country or putting a bowl of water in your garden for animals to drink, etc).
Reported by al-Nisaa’i

Wysłannik Muhammad (pzn) powiedział: Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf (Surah 18) w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym.
The Prophet (ﷺ) said: Whoever recites Surah Al-Kahf (Surah 18) on the day of Friday will have a light for him between this Friday and the next.
[an-Nasa’i | al-Baihaqi | alHakim]

27 Październik 2020 | | W: Czy wiedziałeś że?

Astaghfirullah – O Allah, proszę wybacz mi

astaghfirullah

Pewien człowiek przyszedł do słynnego Al Hassan Al Basri (niech Allah zmiłuje się nad nim) i powiedział: Deszcz nie pada. Al Hassan powiedział: Astaghfirullah (Allah, wybacz mi). Inny mężczyzna wszedł i rzekł do Al Hassan: Cierpię z powodu ubóstwa. Al Hassan odpowiedział: Astaghfirullah. Następnie inny mężczyzna wszedł i rzekł do Al Hassan: Moja żona nie może urodzić. Al Hassan powiedział: Astaghfirullah. Ludzie, którzy byli obecni zapytali Al Hassan: dlaczego za każdym razem ktoś przychodzi do ciebie z problemem a ty mówisz tylko Astaghfirullah?
Al Hassan odpowiedział: Czy nie czytaliście słowa Boga?
„Powiedziałem:
Proście o przebaczenie waszego Pana!
Zaprawdę, On jest przebaczający!
On spowoduje, iż niebo ześle wam obfity deszcz.
On wspomoże was przez bogactwa i synów.
On przygotuje dla was ogrody.
On przygotuje dla was rzeki.” [Sura Nuh 71:10-12]

A man came to the famous Al Hassan Al Basri (may Allah has mercy on him) and said: The sky is not raining. Al Hassan said: Astaghfirullah. Another man walked in and said to Al Hassan: I suffer from poverty. Al Hassan answered: Astaghfirullah. Then another man walked in and said to Al Hassan: My wife does not bare children. Al Hassan said: Astaghfirullah. The people who were present asked Al Hassan: how come every time someone comes to you with an issue you just say Astaghfirullah?
Al Hassan answered: Didn’t you read the words of Allah:
„And said, Ask forgiveness from your Lord, Indeed, He is the most forgiving. He will send rain to you in abundance, and give you increase in wealth and children, and provide for you gardens and bestow on you rivers” (Surah Nuh – 71:10-12).

*nagranie audio z zeszłego roku*

CKI Dostęp Do

  • Modlitwa 5 Razy Dziennie
  • Miejsce Modlitwy Dla Kobiet
  • Lekcje Religii i Nauka Koranu Dla Kobiet
  • Zajęcia Edukacyjne Dla Dzieci
  • Miejsca Parkingowe

Archiwa

Reklama

    As-Salam

    Awerroes - Wydawnictwo i Dystrybucja Książek Muzułmańskich


Hit Counter provided by Sign Holder