Islam – ocalenie czy zagrożenie dla ludzkości?

Niestety, nadal wielu ludzi nie posiadając o Islamie żadnej wiedzy twierdzi, iż jest to religia, która wzywa do wojny lub jakiejkolwiek przemocy. Postaramy się przedstawić obraz tej szlachetnej religii w kilkunastu punktach i odpowiedzieć na pytanie: Czy islam to zagrożenie dla ludzkości czy raczej jej ocalenie? Islam zbudowany jest na fundamencie Prawdy i Moralności, o czym przekonamy się czytając poniższe stwierdzenia parte o źródła islamu : Koran i Tradycję proroka Muhammada(pzn)

Islam przekazany został przez Muhammada(pzn)- człowieka przebaczającego, o łagodnym usposobieniu i dobrym sercu i dlatego religia ta szybko zyskała zwolenników i rozprzestrzeniał się na cały świat

I przez miłosierdzie od Boga
ty stałeś się dla nich łagodny.
Gdybyś był surowy i twardego serca,
to oni odeszliby od ciebie.Więc przebacz im
i proś Boga o przebaczenie dla nich;
zasięgaj ich rady w każdej sprawie!
A kiedy poweźmiesz decyzję,to zaufaj Bogu!
Zaprawdę, Bóg kocha tych, którzy ufają!(Al-Imran;159)

Islam zachęca do zdobywania wszechstronnej wiedzy, o czym powiedział prorok Muhammad(pzn)

Nauka jest obowiązkiem każdego muzułmanina i muzułmanki(przekazał al- Buchari)

Islam zabrania zabijania niewinnych ludzi i uważa zabójstwo człowieka za wielki grzech równy zabójstwu całej ludzkości.

Z tego to powodu przepisaliśmy synom Izraela
„Ten, kto zabił człowieka,
który nie popełnił zabójstwa
i nie szerzył zgorszenia na ziemi,
czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi.
A ten, kto przywraca do życia człowieka,
czyni tak,
jakby przywracał do życia wszystkich ludzi. (K;Maida;32)

Islam dozwala obrony własnej, czyli użycia siły w stosunku do napastników po to, by chronić siebie i niewinnych ludzi a surowo zakazuje napaści i zabijania.

Zwalczajcie na drodze Boga
tych, którzy was zwalczają,
lecz nie bądźcie najeźdźcami.
Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców!(K;Maida;190)

Islam chroni ludzkie życie

I nie pozbawiajcie nikogo życiaktóre Bóg uczynił świętym,
chyba że zgodnie z prawem!(Al-isra;33)

Islam nakazuje czynić sprawiedliwie

Dawajcie pełną miarę, kiedy mierzycie,
i ważcie wagą sprawiedliwą!
To jest lepsze i piękniejsze
w swoim rezultacie(K;Al-isra;35).

Islam potępia przymus, zwłaszcza w religii

Nie ma przymusu w religii!(K;Baqara;256)

Islam wzywa do dialogu międzyreligijnego i poszanowania wspólnych wartości

Powiedz:
„O ludu Księgi!
Dochodźcie do słowa jednakowego dla was i dla nas:
abyśmy nie czcili nikogo innego, jak tylko Boga,
abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współtowarzyszy
i aby jedni z nas nie brali sobie innych ‚
jako panów, poza Bogiem.(K;Maida;64)

Islam uznaje i szanuje inne religie oraz ich proroków

Zaprawdę, ci, którzy wierzą
ci, którzy wyznają judaizm,
sabejczycy i chrześcijanie,
ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni
i którzy czynią dobro
– niech się niczego nie obawiają;
oni nie będą zasmuceni!(K;Maida; 69) Powiedz:
„Wierzymy w Boga
i w to, co nam zesłał,
i w to, co zostało zesłane
Abrahamowi i Isma`ilowi ,
Izaakowi i Jakubowi,
jak i plemionom;
i w to, co zostało dane Mojżeszowi,
Jezusowi i prorokom
– od ich Pana.
My nie robimy rozróżnienia między żadnym z nich
i jesteśmy Jemu całkowicie poddani.(K;Maida;84)

Islam zabrania wykorzystywania innych i oszukiwania, bo jest to droga do nieufności, podejrzliwości a nawet do nienawiści

O wy, którzy wierzycie!
Nie zakazujcie dobrych rzeczy,
które Bóg uznał za dozwolone dla was,
i nie przebierajcie miary.
Zaprawdę, Bóg nie miłuje tych,
którzy są występni!(K;Maida;87)

I nie ubierajcie prawdy w fałsz
I nie ukrywajcie prawdy,
skoro przecież wiecie!(K;Baqara;42)

Islam nakazuje dotrzymywania przysiąg oraz obietnic bo są one podstawą zdrowych kontaktów międzyludzkich

Tak!
Ten, kto wiernie wypełnia swoje przymierze
i jest bogobojny…
przecież Bóg kocha bogobojnych(K;Maida;76)

Islam wzywa do czynienia dobra i potępiania zła.

I niech powstanie spośród was naród,
który wzywa do dobra,
nakazuje to, co jest uznane,
i zakazuje tego, co jest naganne.
Tacy będą szczęśliwi!(K;Maida;104)

Islam wzywa do cierpliwości

O wy, którzy wierzycie!
Bądźcie cierpliwi
i współzawodniczcie w cierpliwości!
Bądźcie wytrwali i bójcie się Boga!
Być może, będziecie szczęśliwi!(K;Maida;200)

Islam przypomina o hojności w stosunku do potrzebujących

Będą ciebie pytać
o to, co oni mają rozdawać.
Powiedz:
„To, co wy rozdajecie z dóbr, powinno być
dla rodziców i bliskich krewnych,
dla sierot, biednych i podróżnego.
A cokolwiek czynicie dobrego,
zaprawdę, Bóg o tym wie wszystko!(K;Baqara;215)

Ci, którzy rozdają swoje majątki
nocą i dniem,
skrycie i jawnie,
otrzymają nagrodę u swego Pana,
nie doznają strachu
i nie będą się smucić!(K;Baqara;)

Islam nakazuje dbać o sieroty, osoby skrzywdzone i pozbawione opieki

Oni będą ciebie pytać też o sieroty.
Powiedz:
„Ulepszenie ich losu jest dobrem.(Baqara;)

Dawajcie sierotom ich mienie
i nie zamieniajcie
tego, co dobre, na to, co złe;
i nie zjadajcie ich majątku,
dołączając go do waszego majątku!
Zaprawdę, to jest wielki grzech!(Nisa;2)

Islam wzywa na równi kobiety i mężczyzn do przyjaźni i współpracy

A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety
są dla siebie nawzajem przyjaciółmi.
Oni nakazują sobie to, co uznane,
a zakazują sobie tego, co naganne(Attałba;71)

Islam uczy sprawiedliwego podziału

Mężczyznom przypada część tego,
co pozostawili rodzice i krewni;
i kobietom przypada część tego,
co pozostawili rodzice i krewni
Czy to będzie mało, czy dużo,
to jest udział obowiązujący prawnie. (Nisa’;7)

Islam zabrania pożądliwości, która jest wynikiem zazdrości

Nie pragnijcie tego,
czym wyróżnił Bóg jednych z was,
dając im wyższość nad drugimi.
Mężczyznom przypadnie udział w tym,
co sobie zarobili,
i kobietom przypadnie udział w tym, co sobie zarobiły.
Proście Boga o Jego łaskę!
Zaprawdę, Bóg zna dobrze każdą rzecz!(Nisa’;32)

Islam wzywa do okazywania dobroci rodzinie i obcym ludziom

Czcijcie Boga
i nie dodawajcie współtowarzyszy!
Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym,
i sierotom, i biednym,
sąsiadowi bliskiemu krewnemu
i sąsiadowi, który jest wam obcy,
i towarzyszowi będącemu u boku,
i podróżnemu,
i temu, którym zawładnęły wasze prawice.
Zaprawdę, Bóg nie kocha tych,
którzy są zuchwali i pełni pychy!(Nisa’;36)

Islam zabrania obłudy i hipokryzji

Czy będziecie nakazywać ludziom dobroć,
a zapominać o sobie samych?
wy przecież recytujecie Księgę.
Czy nie rozumiecie?(K; Baqara;44)

Islam potępia samobójstwo
Nie rzucajcie się własnymi rękami
ku zatraceniu!
Czyńcie dobro,
bo, zaprawdę, Bóg miłuje czyniących dobro!(K;Baqara;195)

Islam zabrania trwonienia majątku przez alkohol i hazard

Będą ciebie pytać o wino i grę majsir.
Powiedz:
„W nich jest wielki grzech
i pewne korzyści dla ludzi;
lecz grzech jest większy
aniżeli korzyść z nich.”
Będą ciebie pytać
o to, co mają rozdawać.
Powiedz:
„To, co jest zbyteczne.”
Tak Bóg wyjaśnia wam znaki.
Być może, wy się zastanowicie(K;Baqara;219)

Islam zobowiązuje mężczyzn do dbania o kobiety

A ci z was, którzy umierają
i zostawiają swoje żony,
powinni pozostawić im zapis:
utrzymanie na rok
bez zmuszania ich do odejścia.
A jeśli odejdą
to nie będziecie mieli grzechu
z powodu tego, co one z sobą uczynią
zgodnie z przyjętym zwyczajem.
A Bóg jest potężny, mądry! zaprawdę, Bóg jest potężny, mądry! (K;Baqara;240)

Islam potępia przymus w stosunku do kobiet i nakazuje traktować je z szacunkiem i wyrozumiałością

O wy, którzy wierzycie!
Nie jest wam dozwolone,
abyście dziedziczyli kobiety
wbrew ich woli.
I nie przeszkadzajcie im
zabrać część tego, co im daliście,
chyba że dopuszczają się
jakiegoś wszeteczeństwa oczywistego.
Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity.
A jeśli czujecie względem nich wstręt,
to, być może, czujecie wstręt do czegoś,
w czym Bóg umieścił wielkie dobro.(K;Nisa’;19)

Islam uświadamia, iż w końcu nadejdzie moment śmierci i każdy będzie rozliczany z uczynków ziemskiego życia

Każda dusza zakosztuje śmierci
i w Dniu Zmartwychwstania
zostaną wam w pełni dane nagrody.(K;Al-Imran;185)

Islam wzywa ludzi do bojaźni przed Dniem Ostatecznym, w którym to każdy odpowie tylko za swoje grzechy i nie pomoże mu wtedy nic i nikt tylko jego wiara i uczynki.

I bójcie się Dnia,
kiedy żadna dusza nie będzie mogła niczym zapłacić
za inną duszę;
i nie będzie od niej przyjęta żadna równowartość;
i nie pomoże jej żadne wstawiennictwo;
nikt z nich nie otrzyma żadnej pomocy!(K;Baqara;123)

Teraz już wiemy, że islam pielęgnuje szlachetne wartości jak ochrona życia, zdrowia, pomoc potrzebującym, dbanie o rodzinę, wykształcenie, sprawiedliwość, przyjaźń, przebaczenie, hojność, świadomość Boga a zabrania wszystkiego co złe i degraduje człowieka jak zabójstwo, samobójstwo, zazdrość, alkohol, gry hazardowe, kłamstwo i oszustwa. A zatem, czy nie jest to religia, która pomoże człowiekowi stać się bardziej wartościowym i prawym i ocali go przed zgubą niemoralnego życia? Oczywiście , tak!