Assalamu aleykum, Informujemy, że rozpoczęcie lekcji religii islamu w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Karta Zapisu Dziecka – Pobierz