Siedem głównych powodów, dla których warto przeczytać święty Koran:

1. Niepowtarzalny Nieośmielicie się nie zgodzić z tym. Jak to mozliwe? Otóż Koran mówi, że żaden człowiek nie jest w stanie napisać takiej książki nawet gdyby wszyscy połączyli ze sobą wszelkie swoje możliwości, a nawet gdyby użyli do tego pomocy jakiś ponadludzkich sił, to nie są w stanie stworzyć takiej drugiej księgi. Koran oznajmił to 14 wieków temu i do tej pory nikomu nie udało się tego obalić. Miliony książek zostało napisanych, ale żadna z nich nie jest nawet w najmniejszym stopniu jak Koran.

2. Niezniszczalny Jest on jedynym świętym pismem, które przez tak długi okres czasu będąc ciągle w obiegu, pozostaje w czystej niezmienionej formie tak, jak istniało od samego początku. Koran został nienaruszony. Nic nie zostało w nim dodane, nic nie zostało w nim zmienione, ani tez nic nie zostało z niego usunięte od 1400 lat, czyli od momentu ukończenia jego objawienia.

3. Jest ostatnim i ostatecznym Objawieniem Koran jest końcowym objawieniem bożym dla ludzkości. Bóg objawił Torę Mojżeszowi, Psalmy Dawidowi, Ewangelię Jezusowi i na końcu Koran Muhammadowi( niech pokój będzie z nimi wszystkimi) Bóg nie ześle już żadnej innej księgi po Koranie, on jest ostatecznym objawieniem bożym.

4. Niezaprzeczalny/Bezsporny Koran wytrzymał próbę czasu, wszelkich badań i lustracji. Nikt nie może kwestionować prawdziwości tej księgi. Mówi ona o minionej historii/przeszłości i się o niej nie myli. Mówi o przyszłości w przepowiedniach, które też się okazują prawdą. Wymienia szczegóły dotyczące zjawisk fizycznych, które nie były znane ówczesnym ludziom, a które później potwierdzone naukowymi odkryciami dowiodły, że Koran miał we wszystkim słuszność. Każda inna księga powinna być poddana rewizji, co do zgodności ze współczesną wiedzą/nauką. Tylko Koran nie przeczy nowo odkrytym faktom naukowym.

5. Jest On Twym Drogowskazem w tym i przyszłym życiu Koran jest najlepszym przewodnikiem w życiu. Nie ma żadnej innej księgi, która by przedstawiała tak wszechstronny system związany ze wszystkimi aspektami ludzkiego życia i jego dążeniami. Koran również wskazuje drogę do bezpiecznego i pewnego wiecznego szczęścia w życiu przyszłym. Jest on drogowskazem pokazującym jak uzyskać Raj.

6. Jest Boskim Przewodnictwem Bóg nie pozostawia cię samemu sobie. Zostałeś stworzony w pewnym celu. Bóg mówi, dlaczego cię stworzył, czego od ciebie oczekuje i co dla ciebie przygotował. Jeżeli będziesz obsługiwać urządzenie niezgodnie ze wskazówkami producenta to go zniszczysz. A co w twoim przypadku? Czy posiadasz taką własną instrukcję obsługi swego życia? Koran pochodzi  od twego Stwórcy. Jest darem dla ciebie, abyś był pewien, że działasz dla swego szczęścia i sukcesu, aby nie doznać niepowodzenia. Jest on ukojeniem od Boga. Zadawala on duszę i oczyszcza serce. Usuwa niepewności i przynosi spokój.

7. Jest Twą kartą do łączności z Panem Ludzie są stworzeniami społecznymi. Uwielbiamy porozumiewać się z innymi inteligentnymi istotami. Koran mówi nam jak porozumiewać się ze źródłem wszelkiej inteligencji i źródłem wszelkiego życia- z Jedynym Bogiem. Koran mówi nam, kim jest Bóg, jakimi atrybutami powinniśmy się do Niego zwracać, oraz w jaki sposób się komunikować się z Nim.

 Czy tych  siedem  spraw nie stanowi wystarczarczających powodów do przeczytania Koranu?