O ludzie!
Zaprawdę, stworzyliśmy was z (pary) mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was plemionami i rodzinami, byście się nawzajem znali (i tworzyli wzajemne relacje współpracując ze sobą, a nie pyszniąc się różnicami rasy lub statusu społecznego – i tym samym – żywiąc wrogość).
Zaiste, najszlachetniejszym i najzacniejszym spośród was jest u Boga ten, który jest najlepszy pod względem pobożności, prawości i bogobojności.
Oto Bóg jest Wszechwiedzący, Wszystkiego Świadom.

O mankind!
We created you from a single pair of a male and a female, and made you into nations and tribes that you might get to know one another.
Surely the noblest of you in the sight of Allah is he who is the most righteous.
Allah is All-Knowledgeable, All-Aware.

Koran – Rozdział Komnaty werset 13 (Surah 49, Ayah 13)

Rozdział-Komnaty-werset-13