Pierwsze 10 dni zul-hidżdżah
Pierwsze 10 dni zul-hidżdżah są najlepszymi i najczystszymi dniami w roku. To dni, w których Allah najbardziej kocha dobre uczynki. Na ten temat Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Najlepsze dni na świecie to te 10 dni.”

Ibn Abbas przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nie ma innych dni, w których Allah bardziej kochałby dobre uczynki, niż te 10 dni.” Ibn Abbas zapytał: „Nawet dżihad na drodze Allaha?” Prorok odpowiedział: „Nawet dżihad na drodze Allaha, z wyjątkiem osób, które biorą w nim udział osobiście ze swoim majątkiem, a wracają z niczym. I to jest tych 10 dni, na które przysiągł Allah w Jego Księdze, słowami:
{Na jutrzenkę i na dziesięć nocy}.” [Koran 89:1-2]

Dlatego jest zalecane zintensyfikowanie takbir (powtarzanie Allahu Akbar), tahlil (powtarzanie: La ilaha illallah) i tahmid (powtarzanie Alhamdulillah) w ciągu tych 10 dni”

Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział:
„Nie ma dni wspanialszych u Allaha, i w których bardziej kocha dobre uczynki, niż te 10 dni. Więc w tym czasie nasilcie tasbih (powtarzanie SubhanAllah), tahmid (powtarzanie Alhamdulillah), tahlil (powtarzanie: La ilaha illallah)  i takbir (powtarzanie Allahu Akbar).”

Post w dniu Arafat
Dziewiąty dzień zul-hidżdżah to dzień na Arafat, kiedy to pielgrzymi zbierają się na górskiej równinie zwanej Arafat, modlą się do Jedynego Boga – Allaha. Jest mustahabb (mocno zalecany) dla tych, którzy nie pielgrzymują post w tym dniu; kiedy zapytano Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) o post w dniu na Arafat, odpowiedział: „To odpokutowanie grzechów przeszłego i nadchodzącego roku.”

Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) także powiedział: „Nie ma innego dnia, w którym Allah uwalnia ludzi od Ognia, niż dzień na Arafat. Zbliża się do ludzi stojących na Arafat i objawia przed Jego Aniołami mówiąc, ‘Czego Ci ludzie szukają?’”