W Czwartek 20/09/2018 przypada dziesiąty dzień Muharram, dzień Aszura. To jest sunnah aby pościć w 9-tym i 10-tym dniu Muharram (19 i 20 Wrzesień 2018). Dla tych którzy chcą pościć, w Środa 19/09/2018 post rozpoczyna się o 05:14, a kończy o 18:52 a w Czwartek 20/09/2018 post rozpoczyna się o 05:16, a kończy o 18:50 (czasu Katowice).
This coming Thursday, the 20th of September 2018 is the 10th day of Muharram, the day of Ashura. It is sunnah to fast on the 9th & 10th days of Muharram (Wednesday 19/09/2018 & Thursday 20/09/2018). Fasting on Wednesday begins at 05:14 and ends at 18:52 and on Thursday begins at 05:16 and ends at 18:50. (Katowice Time).

 

Przekazał Ibn Abbas: Prorok (p z n) przybył do Medyny i zobaczył, że żydzi pościli w dniu Aszura. Zapytał ich o to. Odpowiedzieli: To dobry dzień, dzień w którym Allah wybawił Izraelitów od wrogów. Tak samo czynił tego dnia Mojżesz. Prorok powiedział: Mamy większe prawo do Mojżesza od was, i Prorok pościł tego dnia i kazał nam (muzułmanom) pościć. [Sahih Buchari]

Wysłannik Allaha (p z n) rzekł: Jeśli dożyję przyszłego roku, będę pościł również dziewiątego dnia(miesiąca Muharram)

Jak każdy akt czci tak i post w dniu Aszura niesie za sobą wiele łask i błogosławieństw. Poszcząc w tym dniu nie tylko zbliżamy się do Allaha podążając za śladami Jego Proroków (p z n), ale również możemy oczekiwać odpuszczenia grzechów, gdyż jak pouczył Prorok Muhammad (p z n): Post w dniu Aszura zmazuje grzechy poprzedniego roku.