W Sobotę 30/09/2017 przypada dziesiąty dzień Muharram, dzień Aszura. To jest sunnah aby pościć w 9-tym i 10-tym dniu Muharram (29 i 30 Wrzesień 2017). Dla tych którzy chcą pościć, w Piątek 29/09/2017 post rozpoczyna się o 05:12, a kończy o 18:29 a w Sobotę 30/09/2017 post rozpoczyna się o 05:13, a kończy o 18:27 (czasu Katowice).
This coming Saturday, the 30th of September 2017 is the 10th day of Muharram, the day of Ashura. It is sunnah to fast on the 9th & 10th days of Muharram (Friday 29/09/2017 & Saturday 30/09/2017). Fasting on Friday begins at 05:12 and ends at 18:29 and on Saturday begins at 05:13 and ends at 18:27. (Katowice Time).

 

Przekazał Ibn Abbas: Prorok (p z n) przybył do Medyny i zobaczył, że żydzi pościli w dniu Aszura. Zapytał ich o to. Odpowiedzieli: To dobry dzień, dzień w którym Allah wybawił Izraelitów od wrogów. Tak samo czynił tego dnia Mojżesz. Prorok powiedział: Mamy większe prawo do Mojżesza od was, i Prorok pościł tego dnia i kazał nam (muzułmanom) pościć. [Sahih Buchari]

Wysłannik Allaha (p z n) rzekł: Jeśli dożyję przyszłego roku, będę pościł również dziewiątego dnia(miesiąca Muharram)

Jak każdy akt czci tak i post w dniu Aszura niesie za sobą wiele łask i błogosławieństw. Poszcząc w tym dniu nie tylko zbliżamy się do Allaha podążając za śladami Jego Proroków (p z n), ale również możemy oczekiwać odpuszczenia grzechów, gdyż jak pouczył Prorok Muhammad (p z n): Post w dniu Aszura zmazuje grzechy poprzedniego roku.