Prorok ﷺ powiedział:
„Kto opuści trzy dżumm’ah (modlitwy) pod rząd, uznając je za mało ważne,
Allah zapieczętuje jego serce
(He who misses three Jumu’ah prayers without any excuse, Allah will put a seal in his heart)”

[Ahmad]

dzumua-czas-zimowy

Od tego Piątku 04/11/16, dżumu’a będzie o godzinie 12:30 zamiast 13.00 (ze względu na zmianę czasu na zimowy).
As of Friday 04/11/16, Jumu’ah prayer will be at 12:30 instead of 13:00 (winter time change).