W imię Allaha Miłosiernego Litościwego

Fatła w sprawie wyboru metody obliczania czasów modlitw

Chwała Allahowi Panu światów pokój i miłosierdzie niech będzie z Jego wysłannikiem i prorokiem Muhammadem, zesłanym jako miłosierdzie dla światów, Jego Rodziną , Przyjaciółmi oraz wszystkimi, którzy kroczą Jego Śladem.

Mufti Ligi Muzułmańskiej w RP wydaje następującą fatłę:

Do obliczenia czasów modlitw wybiera się metodę według Związku Islamiskich Organizacji we Francji (UOIF).

Objaśnienie:

Mufti Ligi Muzułmańskiej w RP wydaję tę fatłę po zasięgnięciu opinii Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP oraz po konsultacji z ekspertem w tej dziedzinie.
Wydanie tej fatły jest konieczne również dla konieczności jedności wszystkich muzułmanów w Polsce wokół jednej metody, gdyż jedność muzułmanów jest naszym obligatoryjnym obowiązkiem.

Wydanie tej oto fatły stało się konieczne ze względu na szeroką dyskusję w środowisku muzułmańskim w Polsce na temat wyboru metody obliczania czasów modlitw po pojawieniu się znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi metodami.

Mufti LM i Przewodniczący Rady Imamów
Imam Nedal Abu Tabaq
Lublin – Polska
28 Sza’ban 1439H 14.05.2018R