header

 

Oświadczenie Rady Imamów Ligi Muzułmańskiej w Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie rozpoczęcia postu w miesiącu Ramadan w roku 1436 H / 2015 r.

Chwała Allahowi Panu światów pokój i miłosierdzie niech będzie z Jego wysłannikiem i prorokiem Muhammadem, zesłanym jako miłosierdzie dla światów, jego rodziną , przyjaciółmi oraz wszystkimi, którzy kroczą jego śladem.

Rada Imamów podpierając  się decyzją Europejskiej Rady  ds. Analiz i Fatłł, ogłasza czwartek 18 czerwca 2015r. dniem 1 Ramadan 1436h i zarazem pierwszym dniem postu.

Decyzję tę uzasadniamy brakiem możliwości zobaczenia nowiu po zachodzie słońca dnia 29 Szabanu 1436H, tj. wtorek 16 czerwca 2015r., zgodnie z potwierdzonymi obliczeniami astronomicznymi, co jest bezwzględnym warunkiem do rozpoczęcia miesiąca, zatem środa 17 czerwca 2015 to 30-sty dzień miesiąca Szabanu 1436H.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP korzystając z okazji tych błogosławionych dni, prosi Allaha o jedność wszystkich muzułmanów i trzymanie się Więzi Allaha pamiętając o wskazówkach zawartych w wersecie 103 sury Al Imran: „I trzymajcie się uporczywie węzła Allaha razem i nie rozdzielajcie się. I pamiętajcie o dobrodziejstwie Allaha, którym was obdarzył, gdy byliście wrogami, a On zjednoczył wasze serca w zgodzie – i dzięki Jego dobroci staliście się braćmi. I byliście na skraju przepaści z Ogniem. I On was od tego ocalił”  [Al Imran 103]

Z okazji miesiąca Ramadan składamy najlepsze życzenia wszystkim muzułmanom w Polsce i na całym świecie. Prosimy Allaha, aby przyjął od nas wszystkich nasz post i nasze modlitwy i dobre uczynki i aby nam wybaczył grzechy.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP