Itikaf dla kobiet odbędzie się w Piątek 01/02/2013 od godziny 18.00