Assalamualaykum bracia i siostry.

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 29 listopada 2020 roku zmarł Mufti Ligi Muzułmańskiej W RP Mufti Nedal Abu Tabaq. ” Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un” „Zaprawdę, do Allaha należymy i do Niego powrócimy”. Zapamiętajcie go w swoich duach; niech nasz Stwórca udzieli mu miłosierdzia i przebaczenia, obdaży jego rodzinę opieką i cierpliwością i zjednoczy nas wszystkich na najwyższym poziomie raju, ameen.

Assalamualaykum dear brothers and sisters,
We announce with great sadness – our dear Mufti Nedal Abu Tabaq, the beloved Mufti of The Muslim League in Poland, passed away on the 29th November 2020. Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un – Certainly we belong to Allah and to Him we shall return.
Please remember him in your duas; may our Creator grants him mercy and forgiveness, bless his family with guidance and patience and unites us all together in the highest level of paradise, ameen.

Sa’d ibn 'Ubaadah powiedział: Zapytałem: „Wysłanniku Allaha, moja matka umarła, czy powinienem dawać jałmużnę w jej imieniu”? Prorok Muhammad (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) odpowiedział: „Tak” , zapytałem więc: „Jaki rodzaj jałmużny będzie najlepszy”? Wysłannik Allaha (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) powiedział: „Zapewnienie wody” [umieszczenie dystrybutora wody (wody butelkowanej) w miejscu publicznym, takim jak szkoła, szpital, meczet itp; zasponsorowanie studni w biednym kraju lub po prostu wystawienie miski z wodą do ogrodu w celu napojenia zwierząt itp].
Relacjonował al-Nisaa’i

Sa’d ibn ‘Ubaadah said: „I said: ‘O Messenger of Allaah, my mother has died. Should I give charity on her behalf?’ He said, ‘Yes.’ I asked, ‘What kind of charity is best?’ He said, ‘Providing water’ (placing a water dispenser in a public place such as a hospital, a school, a church or a mosque; sponsoring a well in a poor country or putting a bowl of water in your garden for animals to drink, etc).
Reported by al-Nisaa’i