post-w-dniu-arafat

Dla tych, którzy nie odprawiają pielgrzymki (Hadżdż), jest wysoce zalecane, aby pościć w dniu Arafat (9 dzień zul-hidżdża). Post przypada w Niedziela 11/09/2016 i rozpoczyna się o 04:41, a kończy o 19:09 (czasu Katowice).

For those who are not performing Hajj, it is highly recommended to fast on the day of Arafat (the 9th day of Dhul Hijjah), which falls on Sunday 11/09/2016. Fasting begins at 04:41 and ends at 19:09 (Katowice Time).

Abu Qatada przekazał, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) rzekł: „Post w dniu Arafat (dziewiąty dzień zul-hidżdża) to odkupienie dwóch lat, roku poprzedniego i następnego. A post w dniu Aszura (dziesiąty dzień miesiąca muharram) to odkupienie roku przeszłego”.

Abu Qatadah (radiallahu anhu) reported: A man came to the Prophet (ﷺ) and he said, “What is your view about fasting on the day of Arafat?” The Prophet (ﷺ) replied, “I consider it with regard to Allah that it expiates the sins of the previous year and the upcoming year.”

[Muslim, Abu Dawud, ibn Madżah, Nasai]