Aszura

W piątek 23/10/2015 przypada 10 dzień Muharram (Aszura). To jest sunnah aby pościć w 9-tym i 10-tym dniu Muharram (22 i 23 październik 2015). Dla tych którzy chcą pościć, w czwartek 22/10/2015 post rozpoczyna się o 05:49, a kończy o 17:40 a w piątek 23/10/2015 post rozpoczyna się o 05:50, a kończy o 17:38 (czasu Katowice).

This coming Friday, the 23rd of October 2015 is the 10th day of Muharram (Ashura). It is sunnah to fast on the 9th & 10th days of Muharram (Thursday 22/10/2015 & Friday 23/10/2015). Fasting on Thursday 22/10/2015 begins at 05:49 and ends at 17:40 and on Friday 23/10/2015 begins at 05:50 and ends at 17:38 (Katowice Time).