Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
W Imię ALLAH (Boga), Milłosiernego, Współczującego.

CKI NAJNOWSZE INFORMACJE

Powiedz: „Wierzymy w Boga i w to, co nam zesłał, i w to, co zostało zesłane Abrahamowi i Ismailowi , Izaakowi i Jakubowi, jak i plemionom; i w to, co zostało dane Mojżeszowi, Jezusowi i prorokom – od ich Pana. My nie robimy rozróżnienia między żadnym z nich i jesteśmy Jemu całkowicie poddani.” (Koran 3:84)

Koran Online | Koran PDF | Koran MP3

Możliwość zakupienia Koranu oraz książek o islamie w Centrum - Księgarnia.

Polub nas na Facebooku, Bądź na bieżąco z CKI z Twitter i Subskrybuj poprzez poniższy E-mail!!

WITAMY NA STRONIE CENTRUM KULTURY ISLAMU-KATOWICE (CKI)
CKI to centrum islamskie mieszczące się w Polsce w Katowicach. Centrum zapewnienia islamskich usługi dla lokalnej społeczności muzułmańskiej jak również stanowi źródło wiedzy i informacji dla szerszej społeczności.
LOKALIZACJA CENTRUM
Centrum Kultury Islamu-Katowice (CKI) mieszczące się w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 50A powstało z inicjatywy muzułmanów mieszkających na Śląsku. Zobacz Naszą Lokalizację.
CKI LEKCJE RELIGII MUZUŁMAŃSKIEJ
CKI edukacja o Islamie jest dostępna dla całej społeczności Polski, Katowic i okolic. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Lekcje Religii Muzułmańskiej lub skontaktuj się z Imam Abdelwahab kom. 500 309 876.
CZY WIESZ ŻE?
Koran (księga islamu), autorstwa Allaha (Boga) jest jedyną księgą na świecie, która jest dostępna w swojej pierwotnej formie, słowo po słowie, niezmieniona od 1400 lat. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Wiedza i Nauka.
Koran Online Po Polsku.
DATKI
Utrzymanie CKI uzależnione jest głównie od finansowych darowizn społeczności lokalnej. Proszę zobaczyć, jak można nas wspierać, odwiedzając naszą Stronę Darowizn.

cki godziny modlitw


,
  Adhan Iqamah
Fajr 04:34 04:39
Wschód 05:45 -
Dhuhr 11:52 11:57
Asr 15:12 15:17
Maghrib 17:58 18:03
Isza 19:10 19:15
Dżumu’a 12.30 13.00

Czy wiedziałeś że? Kategoria

Luty 18 , 2019 | | W: Czy wiedziałeś że?

… i dla rodziców – dobroć!

i dla rodziców - dobroć! - koran 17:23

W jednej ze słynniejszych przypowieści (hadisie) Prorok Muhammad (PzN) powiedział: „Wykorzystaj pięć przed innymi pięcioma: swoją młodość przed starością, zdrowie przed chorobą, bogactwo przed ubóstwem, wolny czas przed jego brakiem i swoje życie przed śmiercią.” W tym hadisie słowo „młodość” jest przed zdrowiem, bogactwem, wolnym czasem i życiem, a więc lekcja, którą chcemy z niej wyciągnąć, dotyczy szczególnie naszych młodych Braci i Sióstr. Kiedy jesteś młody masz mnóstwo czasu, mnóstwo energii ale niekoniecznie wystarczająco dużo dóbr materialnych, skutkiem czego czujesz, że nie możesz zrobić zbyt wiele dobrego. Jednakże jednym z błogosławieństw, o którym wielu młodych ludzi zapomina, jest dobro, którym możesz obdarzyć swoich rodziców. Bądź dla nich użyteczny – pomóż mamie przy sprzątaniu domu, umyj ojcu samochód, pomóż w nauce młodszemu rodzeństwu; ponieważ gdy wniesiesz spokój i szczęście do serc swoich rodziców, ich jedno zwykłe dua (prośba) może być kluczem do niewyobrażalnych sukcesów, które odnosić będziesz w swoim życiu. 
W przypowieści przekazanej przez Tirmidhi, Wysłannik Allaha (PzN) powiedział: „Prośba rodziców dla swojego dziecka nie będzie odrzucona przez Boga.”
Nasza droga młodzieży! Prośba Twojej matki i Twojego ojca jest więc „największym kapitałem, jaki posiadasz na swoim koncie”. Wykorzystaj ten kapitał w pełni! To nie jest jedynie przypomnienie, ale instrukcja od naszego Stwórcy:
„I postanowił twój Pan,
abyście nie czcili nikogo innego,
jak tylko Jego;
i dla rodziców – dobroć!
A jeśli jedno z nich lub oboje
osiągną przy tobie starość,
to nie mów im: „precz!”
i nie popychaj ich,
lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku!” (Koran 17:23)

Jeśli więc chcesz, żeby nasz Stwórca otworzył przed Tobą drzwi do sukcesu, zacznij od siebie i stań się błogosławieństwem dla swoich rodziców!

In one famous narration of the Prophet (saw), he (saw) said – “Take advantage of five before five: your youth before your old age, your health before your sickness, your wealth before your poverty, your free time before you are preoccupied, and your life before your death”. As this narration begins with the youth, the lesson we want to derive from it is for our young brothers and sisters. When you are young, you have plenty of time, you have plenty of energy but not necessarily a lot of resources, hence you feel you cannot do much good. However, one of the blessing most youths missed on, is the good you can benefit your parents with. Be useful and beneficial to your parents – help your mum to clean at home, wash your dad’s car, assist your younger siblings in their studies; because when you become the reason that brings peace and happiness to your parents’ hearts, one simple dua (supplication) from them may be the key to your success in life, success beyond imagination. In a narration found in Tirmidhi, the Prophet of Allah (saw) said: „The supplication of the parent for his/her child will not be rejected by Allah”; so our dear youths, the supplication of your mother and your father is the most powerful asset you have at your disposal, make the most of it! This is not just a reminder, but an instruction from our Creator – „Your Lord has ordained that you worship none but Him and that you must be good and kind to your parents. Whether one or both of them reach old age, say not to them a word of disrespect, not even ‘Uff’. Never shout at them but speak to them with honour, kindness and in a respectful manner”. (Koran 17:23)
So, if you want our Creator to open the doors of success for you, start by becoming a blessing to your parents!

Styczeń 16 , 2019 | | W: Czy wiedziałeś że?

Nie bez powodu każdy ma unikatowe linie papilarne!

Każdy człowiek rodzi się na tym świecie z zestawem unikatowych linii papilarnych, do tego stopnia, że nawet bliźnięta jednojajowe mające tę samą sekwencję DNA, mają swój własny, unikalny zestaw odcisków palców. Dopiero pod koniec XIX wieku odciski zaczęto używać jako środek identyfikacji. Ponad 1400 lat temu, Koran mówi o odciskach palców, gdzie nasz Stwórca zadaje Czytaj Dalej…

Grudzień 27 , 2018 | | W: Czy wiedziałeś że?

Pierwszy Filar Islamu i Pierwsze Przykazanie Boże

Czy wy byliście świadkami, kiedy zjawiła się przed Jakubem śmierć? On powiedział do swoich synów: „Co wy będziecie czcić po mnie?” Oni powiedzieli: „Będziemy czcić twego Boga i Boga twoich ojców – Abrahama, Isma`ila i Izaaka Boga Jedynego! I my Jemu poddajemy się całkowicie.” – Koran 2:133

Sierpień 18 , 2018 | | W: Czy wiedziałeś że?

Dzień Arafah (9 Dhul-Hidżdżah) – Poniedziałek 20/08/18

Dziewiąty dzień zul-hidżdżah to dzień na Arafat, w tym roku, Dzien Arafat przypada w Poniedziałek 20/08/18 i post rozpoczyna się o 04:20, a kończy o 19:56 (w Katowicach). Pielgrzymi zbierają się na górskiej równinie zwanej Arafat, modlą się do Jedynego Boga – Allaha. Post w tym dniu jest mustahabb (mocno zalecany) dla tych, którzy nie Czytaj Dalej…

Maj 31 , 2017 | | W: Czy wiedziałeś że?

Piękno Naszej Religii

Ludzie! Słuchajcie tego, co mówię i zrozumcie to! Cała ludzkość jest od Adama i Ewy, Arab nie ma przewagi nad nie-Arabem; także biały nie ma przewagi nad czarnym, i czarny nie ma przewagi nad białym, z wyjatkiem pod względem pobożności (taqła) i dobrych uczynków. Wiedzcie, iż każdy muzułmanin jest bratem drugiego muzułmanina, albowiem wszyscy muzułmanie są Czytaj Dalej…

Maj 28 , 2017 | | W: Czy wiedziałeś że?

Ramadan Miesiącem Koranu

Gdyby ktoś zapytał nas, o co chodzi w miesiącu Ramadan, większość z nas powiedziałaby, że to miesiąc, w którym muzułmanie poszczą od wschodu do zachodu. Uprościliśmy miesiąc Ramadanu do miesiąca postu, ale nasz Stwórca, Allah, przedstawia ten miesiąc jako miesiąc Koranu. Allah nas nauczył w Surah Baqarah (2: 185) – że miesiąc Ramadanu jest miesiącem, Czytaj Dalej…

Kwiecień 14 , 2017 | | W: Czy wiedziałeś że?

SEKRETY SURY AL KAHF

Wielu niemuzułmanów błędnie sądzi, że muzułmanie czczą innego Boga niż chrześcijanie i żydzi. Być może wynika to z faktu, że muzułmanie odnoszą się do Boga „Allah”. W rzeczywistości, muzułmanie czczą Boga Adama, Noego, Abrahama, Mojżesza, Dawida i Jezusa i słowo „Allah” jest po prostu arabskim słowem na Boga Wszechmogącego. Słowo Allah jest rzeczywiście doskonałym terminem Czytaj Dalej…

Nie ma zapisów w historii, które pokazywałyby, że ludzie zmuszani byli siłą do przejścia na islam. Muzułmanie rządzili Arabią przez ponad 1400 lat. Wciąż jest tam ponad 14 milionów Arabów, koptyjskich chrześcijan. Jeśli muzułmanie używaliby miecza, nie byłoby ani jednego Araba chrześcijanina. Innym przykładem są Indie. Muzułmanie rządzili Indiami przez ponad tysiąc lat. Gdyby chcieli Czytaj Dalej…

Grudzień 1 , 2016 | | W: Czy wiedziałeś że?

Mów: On jest Allah, Jeden – Koran 112:1

Pierwszy Filar Islamu Wasz Bóg jest Bogiem Jedynym; nie ma boga poza Nim! – Koran 2:163 Pierwsze Przykazanie Boże Nie będziesz miał cudzych Bogów obok Mnie! – Biblia Księgi Wyjścia 20:3

CKI Dostęp Do

  • Modlitwa 5 Razy Dziennie
  • Miejsce Modlitwy Dla Kobiet
  • Lekcje Religii i Nauka Koranu Dla Kobiet
  • Zajęcia Edukacyjne Dla Dzieci
  • Miejsca Parkingowe

Bądź Na Bieżąco

Otrzymuj aktualizacje, gdy tylko są umieszczane.

Archiwa

Reklama

    As-Salam

    Awerroes - Wydawnictwo i Dystrybucja Książek Muzułmańskich


Hit Counter provided by Sign Holder