Bóg przytacza przypowieść o mieście, które było bezpieczne i beztroskie, a zaopatrzenie przychodziło doń w obfitości ze wszystkich stron. Jednakże (ludzie z tego miasta) okazałi niewdzięczność wobec Boga. Przeto Bóg sprawił, że zakosztowali szat głodu i strachu ze względu na to, co czynili. (Koran 16:112)