09 Muharram 1442H – Piątek 28/08/2020
10 Muharram 1442H – Sobota 29/08/2020

*nagranie audio z zeszłego roku*

W Sobota 29/08/2020 przypada dziesiąty dzień Muharram, dzień Aszura. To jest sunnah aby pościć w 9-tym i 10-tym dniu Muharram (28 i 29 Sierpień 2020). Dla tych którzy chcą pościć, w Piątek 28/08/2020 post rozpoczyna się o 04:37, a kończy o 19:39 a w Sobota 02/08/2020 post rozpoczyna się o 04:39, a kończy o 19:36 (czasu Katowice).
This coming Saturday the 29th of August 2020 is the 10th day of Muharram, the day of Ashura. It is sunnah to fast on the 9th & 10th days of Muharram (Friday 28/08/2020 & Saturday 29/08/2020). Fasting on Friday begins at 04:37 and ends at 19:39 and on Saturday begins at 04:39 and ends at 19:36. (Katowice Time).

Przekazał Ibn Abbas: Prorok (p z n) przybył do Medyny i zobaczył, że żydzi pościli w dniu Aszura. Zapytał ich o to. Odpowiedzieli: To dobry dzień, dzień w którym Allah wybawił Izraelitów od wrogów. Tak samo czynił tego dnia Mojżesz. Prorok powiedział: Mamy większe prawo do Mojżesza od was, i Prorok pościł tego dnia i kazał nam (muzułmanom) pościć. [Sahih Buchari]

Wysłannik Allaha (p z n) rzekł: Jeśli dożyję przyszłego roku, będę pościł również dziewiątego dnia(miesiąca Muharram)

Jak każdy akt czci tak i post w dniu Aszura niesie za sobą wiele łask i błogosławieństw. Poszcząc w tym dniu nie tylko zbliżamy się do Allaha podążając za śladami Jego Proroków (p z n), ale również możemy oczekiwać odpuszczenia grzechów, gdyż jak pouczył Prorok Muhammad (p z n): Post w dniu Aszura zmazuje grzechy poprzedniego roku.