W Poniedziałek 09/09/2019 przypada dziesiąty dzień Muharram, dzień Aszura. To jest sunnah aby pościć w 9-tym i 10-tym dniu Muharram (08 i 09 Wrzesień 2019). Dla tych którzy chcą pościć, w Niedziela 08/09/2019 post rozpoczyna się o 04:55, a kończy o 19:17 a w Poniedziałek 09/09/2019 post rozpoczyna się o 04:57, a kończy o 19:15 (czasu Katowice).
This coming Monday the 09th of September 2019 is the 10th day of Muharram, the day of Ashura. It is sunnah to fast on the 9th & 10th days of Muharram (Sunday 08/09/2019 & Monday 09/09/2019). Fasting on Sunday begins at 04:55 and ends at 19:17 and on Monday begins at 04:57 and ends at 19:15. (Katowice Time).

Przekazał Ibn Abbas: Prorok (p z n) przybył do Medyny i zobaczył, że żydzi pościli w dniu Aszura. Zapytał ich o to. Odpowiedzieli: To dobry dzień, dzień w którym Allah wybawił Izraelitów od wrogów. Tak samo czynił tego dnia Mojżesz. Prorok powiedział: Mamy większe prawo do Mojżesza od was, i Prorok pościł tego dnia i kazał nam (muzułmanom) pościć. [Sahih Buchari]

Wysłannik Allaha (p z n) rzekł: Jeśli dożyję przyszłego roku, będę pościł również dziewiątego dnia(miesiąca Muharram)

Jak każdy akt czci tak i post w dniu Aszura niesie za sobą wiele łask i błogosławieństw. Poszcząc w tym dniu nie tylko zbliżamy się do Allaha podążając za śladami Jego Proroków (p z n), ale również możemy oczekiwać odpuszczenia grzechów, gdyż jak pouczył Prorok Muhammad (p z n): Post w dniu Aszura zmazuje grzechy poprzedniego roku.