O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – by może, wy będziecie bogobojni. Na określoną liczbę dni. A temu z was, kto jest chory albo w podróży, to na pewną liczbę innych dni. A na tych, którzy mogą to uczynić, ciąży obowiązek wykupu – żywienie biedaka. A jeszcze lepiej dla tego, kto dobrowolnie czyni dobro. Post jest dla was dobrem, jeśli chcecie wiedzieć.

O YOU who have believed! Fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, so that you may learn self-restraint (remain conscious of GOD). Fast the prescribed number of days; except if any of you is ill or on a journey, let him fast a similar number of days later. For those who can not endure it for medical reasons, there is a ransom: the feeding of one poor person for each missed day. But if he feeds more of his own free will, it is better for him. However, if you truly understand the rationale of fasting, it is better for you to fast.

Koran – 2:183-184