arabskie-słowo-Bóg-to-ALLAH

Wielu niemuzułmanów błędnie sądzi, że muzułmanie czczą innego Boga niż chrześcijanie i żydzi. Być może wynika to z faktu, że muzułmanie odnoszą się do Boga „Allah”. W rzeczywistości, muzułmanie czczą Boga Adama, Noego, Abrahama, Mojżesza, Dawida i Jezusa i słowo „Allah” jest po prostu arabskim słowem na Boga Wszechmogącego. Słowo Allah jest rzeczywiście doskonałym terminem ze względu na wyjątkowość tego słowa. W porównaniu ze słowem Bóg, który może być odmieniany, w liczbie mnogiej Bogowie, albo rodzaj żeński Bogini, i tak dalej.
Co ciekawe, chrześcijańscy Arabowie odnoszą się także do Boga jako „Allah”, a jeśli spojrzelibyśmy do Biblii w języku arabskim, znajdziemy tam słowo „Allah” używane jako określenie Boga.

Many Non-Muslims incorrectly believe that Muslims worship a God different than Jews and Christians. This might be due to the fact that Muslims refer to God as „Allah”.
In actuality, Muslims worship the God of Adam, Noah, Abraham, Moses, David & Jesus and the word „Allah” is simply the Arabic word for Almighty God. The word Allah is actually the perfect term due to the uniqueness of the word when compared with the word God, which can be played with, when made plural, Gods, or feminine, Goddess, and so on. Hence, with no plural or gender, nothing else except God can be called Allah.
It is actually very interesting to note that Christian Arabs also refer to God as „Allah” and if you were to pick a Bible in the Arabic language, you will find the word used for God is „Allah”.