Prorok Muhammad (pokój z Nim):
„Najlepszym w wierze, spośród wierzących jest ten,
który jest najlepszy w manierach i życzliwości,
co do swej żony.”

Prophet Muhammad (may peace be upon him):
„The most perfect in faith amongst believers
is he who is best in manners
and kindest to his wife.”

prokok-muhammad-pokoj-z-nim-3