Anas ibn Malik  powiedział: Prorok (pokój z Nim) rzekł:

“Żaden z was nie będzie wierzącym dopóki nie zapragnie dla swojego brata i dla wszystkich ludzi, co dla siebie.”

(Sahih Al-Buchari)