Prorok powiedział:
Kto buduje meczet oczekując za to nagrody od Allaha, Allah wybuduje mu (za to) dom w Raju.”

[Muslim, Bukhari]