prokok-muhammad-pokoj-z-nim-10

Abu Hurajra powiedział:
Prorok (pzn) powiedział: “”(Allah powiedział), ‚Wszystkie czyny dzieci Adama są dla nich oprócz postu, który jest dla Mnie i Ja za niego ich wynagrodzę.’ Zaiste zapach, jaki wydają usta poszczącego jest bardziej umiłowany przez Allaha niż zapach piżma”.”

Narrated Abu Huraira:
The Prophet (ﷺ) said, „(Allah said), ‚Every good deed of Adam’s son is for him except fasting; it is for Me. and I shall reward (the fasting person) for it.’ Verily, the smell of the mouth of a fasting person is better to Allah than the smell of musk.”

(Al-Bukhari)