Według Abu Hurajry, Prorok صلى الله عليه وسلم rzekł:
Temu, kto przestrzega modlitwy nocnej w Ramadanie z wiarą i nadzieją na nagrodę od Allaha,
wszystkie jego dawne grzechy będą odpuszczone. [Muslim]

Legends-modlą-się-Tarałih