Prorok Muhammad (pokój z Nim):
Okazuj miłosierdzie wszystkim istotom żyjącym,
a Bóg okaże je tobie.

Prophet Muhammad (may peace be upon him):
Show mercy to those on earth
and God will show mercy to you.

 

miłosierdzie