Recytuj Sure Ikhlas (Qul huwa Allahu Ahad – Mów: On jest Allah, Jeden) trzy razy każdej nocy a dzięki temu otrzymasz nagrodę jakbyś recytował/a cały Koran a recytując ją w Noc Przeznaczenia (Laylat al-Qadr) otrzymasz nagrodę jakbyś recytował/a cały Koran codziennie przez kolejne 83 lata.
Anas bnu Malik przekazał:Wysłannik Allaha powiedział:
{Mów: On jest Allah, Jeden} sura ta równa się jednej trzeciej Koranu”

Recite Surah Ikhlas (Qul huwa Allahu Ahad – Say: He is Allah, the One) three times every night, so you can earn the reward of reciting the whole Quran for 83 years on the night of Qadr.
It was narrated that Anas bin Malik said:
„The Messenger of Allah(ﷺ) said: Qul Huwa Allahu ahad [Say: He is Allah, (the) One] is equivalent to one third of the Quran.

prorok-muhammad-pokoj-z-nim-11