Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Zastanówcie się, czy na człowieku, który kąpie się pięć razy dziennie w rzece płynącej przed jego drzwiami, zostanie choć ziarnko brudu?” Odpowiedzieli: „Żaden brud na nim nie zostanie”. Powiedział: „Oto podobieństwo do pięciu modlitw dziennych, za pomocą których Allah oczyszcza z grzechów.” [Buchari i Muslim]

The Prophet (صلى الله عليه و سلم) said „If a person had a stream outside his door and he bathed in it five times a day, do you think he would have any filth left on him?” The people said, „No filth would remain on him whatsoever.” The Prophet (صلى الله عليه و سلم) then said, „That is like the five daily prayers: Allah wipes away the sins by them.” (Recorded by al-Bukhari and Muslim.)

Proszę kliknąć na poniższy link, aby pobrać i wydrukować harmonogram modlitw – Pobierz
(please click to download our prayer times)

prorok-muhammad-pokoj-z-nim-22