prorok-muhammad-pokoj-z-nim-25

Handhala poinformował, że Prorok (PzN) powiedział: „Kto pilnuje swoich pięciu modlitw: ukłonu, pokłonu, czasu i wie, że to jest prawo należne Bogu, wejdzie do Raju.”
W swojej podstawie islam jest bardzo prosty. Nie ważne co dzieje się na świecie, jak ciężko pracujesz i jak bardzo zajęty jesteś, zawsze pamiętaj o tym, żeby poświęcić chwilę czasu na modlitwę, i nie zostawiaj jej na koniec, ponieważ to będzie pierwsza rzecz o którą zostaniesz zapytany.
Pięć razy dziennie, codziennie.
Bez wymówek, bez narzekania, to czyni z Ciebie muzułmanina.

Ḥandhala reported that the Prophet (salla Allahu alayhi wa sallam) said, „Whoever protects their five prayers: the bowing, prostration, and timing; and knows that it is a right due to Allah, shall enter Paradise” [Reported by Aḥmad in his Musnad].
At its base, Islam is very simple. No matter what else is happening in the world, or how hard you are working, or how busy your day appears, always remember to take time out to pray and bear in mind, do not make it the last thing as the prayer is the first thing you will be questioned about.
Five times a day, every day.
No excuses. No complaints. It’s what makes you a Muslim.