Anas bnu Malik przekazał:Wysłannik Allaha powiedział:
{Mów: On jest Allah, Jeden} sura ta równa się jednej trzeciej Koranu”

It was narrated that Anas bin Malik said:
„The Messenger of Allah(ﷺ) said: Qul Huwa Allahu ahad [Say: He is Allah, (the) One] is equivalent to one third of the Quran.

Sura-Al-Ichlas-1