Kiedy bracia Proroka Jusufa (PzN) oczerniali Go i kłamali, mówiąc że jest złodziejem, Allah wspomniał w Koranie Jego reakcję:
„Jusuf zachował to [swoje uczucia] w tajemnicy w swojej duszy i nie ujawnił im tego.” Koran (12:77)
To jest reakcja prawdziwie wierzącego. Nie na każde oszczerstwo musi być odpowiedź. Czasami najlepszą odpowiedzią jest milczenie. Szczególnie wśród rodziny i najbliższych.
Nauczmy się ignorować niektóre bolesne komentarze od najbliższych, a będziemy dla nich lepsi.

When the brothers of Yusuf (pbuh) outright lied and slandered him by accusing him of being a thief, Allah mentions Yusuf’s response:
„So Yusuf kept [his feelings] hidden from them, and didn’t reveal them to his brothers” Quran (12:77).
Such is the dignified response of a true believer. Not every slander needs to be responded to, and not every calumny defended. At times, silence is the best response. This is especially the case amongst family and loved ones.
Learn to ignore some of the painful comments that come from loved ones, and you will be a better person for it.

prorok-muhammad-pokoj-z-nim-18