Prorok Muhammad (pokój z Nim):
Nie czyń zła tym,
którzy czynią je tobie,
ale traktuj ich z przebaczeniem i życzliwością.

Prophet Muhammad (may peace be upon him):
You do not do evil to those who do evil to you,
but you deal with them with forgiveness and kindness.

 

prokok-muhammad-pokoj-z-nim-1