prorok-muhammad-pokoj-z-nim-14

Wysłannik Muhammad (pzn) powiedział:
„Każdy, kto staje (w modlitwie) w Noc Przeznaczenia z wiarą i nadzieją na nagrodę, wszystkie jego dawne grzechy będą odpuszczone.”
The Prophet (ﷺ) said:
„Whoever established prayers on the night of Qadr out of sincere faith and hoping for a reward from Allah, then all his previous sins will be forgiven.”

[Sahih Al-Buchari | Sunan An-Nasa’i]