prokok-muhammad-pokoj-z-nim-6

“Nie ma gorszej rzeczy dla syna Adama (człowieka) niż jego przepełniony żołądek. Wystarczy dla człowieka niewielki posiłek, aby nabrał sił; jeśli jednak będzie miał nieodpartą ochotę na więcej jedzenia niech pamięta: 1/3 żołądka dla jedzenia, 1/3 dla picia i 1/3 dla oddechu”.
(relacjonował Ahmed)

Miqdam bin Madikarib said:
“I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: ‘A human being fills no worse vessel than his stomach. It is sufficient for a human being to eat a few mouthfuls to keep his spine straight. But if he must (fill it), then one third of food, one third for drink and one third for air.’”
Sahih, Sunan Ibn Majah