Zaprawdę, Bóg nakazuje wam, abyście oddawali powierzone dobra ich właścicielom!
A jeśli sprawujecie sądy wśród ludzi, to sądźcie według sprawiedliwości. (4:58)

4-58