verset z Koranu - Aja 2-285

Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli w to,
co im zostało zesłane od ich Pana.
Wszyscy uwierzyli w Boga
i w Jego aniołów,
w Jego Księgi i w Jego posłańców.
My nie czynimy różnicy między żadnym
z Jego posłańców!
Oni powiedzieli:
„Usłyszeliśmy i posłuchaliśmy!
Twoje przebaczenie! Panie nasz!
Do Ciebie zmierza wędrowanie!”

Koran ( 2,285)