Sura Al Falak Jutrzenka (Koran 113, 1-5)

Mów: „Szukam schronienia u Pana jutrzenki

Od zła tego, co On stworzył,

I od zła ciemności (nocy), kiedy się rozszerza,

I od zła dmuchających na węzły (by rzucić urok),

I od zła człowieka zawistnego, gdy zazdrości”.

Koran (113, 1-5)