Czas Brzemienny W Wydarzenia

Na Czas (szczególnie na jego ostatnią część brzemienną w zdarzenia),
Oto z całą pewnością człowiek jest zgubiony,
Wyjąwszy tych, którzy wierzą i czynią dobre, sprawiedliwe dzieła i zachęcają się wzajemnie do prawdy, i zachęcają się nawzajem do nieugiętej cierpliwości (w obliczu nieszczęść i cierpienia na drodze Boga, a także podczas czynienia dobra i unikania grzechów).

Koran (103, 1-3)