Sura-Al-Ichlas-Jeden

 

Mów: „On – Bóg Jeden Absolutnie Jedyny”.

Koran (112, 1)