koran-21-106-107

Zaprawdę w tym (Koranie) znajduje się wyjaśnienie (każdej prawdy niezbędnej) dla sług Bożych poświęcających się oddawaniu Mu czci.

My posłaliśmy cię (o, Muhammadzie) jedynie jako niezrównane miłosierdzie dla wszystkich światów.

Koran (21, 106 – 107)