koran-5-90

O wy, którzy wierzycie! Środki i napoje odurzające, gry hazardowe, ofiary dla (czegokolwiek, co spełnia funkcję) idoli (i w miejscach poświęconych składaniu ofiar komuś  innemu niź Bóg) oraz  (pogańskie) wróźby za pomocą strzał ( i inne tego typu praktyki) są wstrętnym złem pochodzącym z działań szatana. Przeto odwróćcie się od tego całkowicie, abyście mogli osiągnąć  pomyślność (w obu światach).
O believers! Intoxicants and gambling (games of chance), dedication to stones (paying tribute to idols) and division by arrows (lottery) are the filthy works of Shaitan. Get away from them, so that you may prosper.
KORAN – 5:90

Zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
Envy, drunkenness, wild partying, and things like that. I am telling you now, as I have told you in the past, that people who practice such things will not inherit the kingdom of God.
PISMO ŚWIĘTE – NOWEGO TESTAMENTU – List Do Galatów 5:21