At-Takathur-współzawodnictwo-w-pomnażaniu-dóbr

W Imię Boga Miłosiernego

1. Współzawodnictwo w pomnażaniu dóbr tego świata (wyścig za majątkiem, godnościami i potomstwem) odciaga was (od właściwego celu życia),

2. Zanim nie udacie się do grobów.

3. Zaprawdę, nie! Z pewnością zrozumiecie (gdy przyjdzie do was śmierć).

4. Znowu – zaprawdę, nie! Z pernością to zrozumiecie (gdy zostaniecie wskrzeszeni z martwych).

5. Gdybyście tylko wiedzieli wiedzą pewną (to wtedy nie mylilibyście tego, co ważne).

6. Z pewnością zobaczycie Ogień Palący!

7. Potem (gdy już odejdziecie na Tamten Świat) z pewnóscią go zobaczycie okiem pewnym.

8. I, zaiste, owego Dnia zostaniecie zapytani o wszystkie łaski (którymi zostaliście obdarzeni).

Koran (102, 1 – 8)