sura-51-aja-47-60

I niebosa. My zbudowaliśmy je z wielką mocą a mamy ogromną władzę i je rozszerzamy.

I ziemię. My ją rozpostarliśmy. A jakże doskonali jesteśmy, rozpościerając ją (niczym łoże)!

A wszystkie rzeczy stworzyliśmy w parach, abyście mogli rozważać i rozpamiętywać.

„Szukajcie przeto ucieczki w Bogu. Zaprawdę ja jestem jedynie ostrzegającym; dla was od Niego I nie ustanawiajcie innego boga poza Bogiem (Jedynym). Zaprawdę ja jestem jedynie ostrzegającym; dla was od Niego”.

Podobnie, nie przyszedł do ludzi, którzy żyli przed nimi, taki Wysłannik, o którzym by nie powiedzieli (w podobny sposób): „Czarownik albo opętany”.

Czyż oni przekazali to sobie nawzajem (to powiedzenie)? Zaiste, oni byli ludem buntowniczym.

Odwróć się więc od nich (od sporu z nimi), a nie będziesz winien (z tego powodu, że tak uczynisz).

Lecz napominaj i ostrzegaj, gdyż napominanie i ostrzeganie przynoszą wiernym korzyść.

Ja stworzyłem dżiny i ludzi jedynie po to, aby (Mnie poznawali i) oddawali (tylko) Mi cześć.

Nie żądam od nich zaopatrzenia ani nie żądam, by Mnie żywili.

Zaprawdę, Bóg – On jest Zaopatrującym, Panem wszelkiej Mocy, Najsilniejszym.

Oto ci, którzy popełniają największą niesprawiedliwość (nie wierząc w Boga i Go nie czcząc albo przydając Mu współtowarzyszy), będą mieć swój udział (w karze) – taki jak udział ich towarzyszy (z dawnych wieków, którzy zostali unicestwieni). Niech Mnie nie proszą zatem o jego przyspieszenie.

Przeto biada tym, którzy nie wierzą, ze względu na Dzień, którym im zagrożono.

Koran (51, 47-60)