sura-62-verset-2

On jest Tym, który posłał pomiędzyniepiśmiennych Wysłannikaspośród nich samych, recytującego im Jego Objawienia i oczyszczającego ich (z fałszywych wierzeń i nauk, a także z grzechów i wszelkiego rodzaju nieczystości); oraz nauczającego ich Ksiąg i Mądrości, podczas gdy wcześniej zatracili się w błędzie oczywistym.

Koran (62, 2)

 

sura-54-verset-17

Zaprawdę (objawiając go w ludzkim języku), uczyniliśmy Koran łatwym do zrozumienia i zapamiętania (oraz wspominania Boga). Czyż jest zatem ktoś, kto rozpamiętuje i rozważa?

Koran (54, 17)

 

sura-4-verset-82

Czyż oni nie zastanawiają się nad Koranem (by mogli przekonać się, że on pochodzi od Boga)? Jeśliby on pochodził od kogoś innego, niz Bóg, to z pewnością znaleźliby w nim liczne sprzeczności.

Koran (4, 82)

 

sura-16-verset-64

I My posłaliśmy tobie Księgę tylko po to, abyś wyjaśnił im wszystko, co do czego się różnią, oraz jak przewodnictwo i miłosierdzie dla ludzi, którzy uwierzą i którzy już uwierzyli.

Koran (16, 64)

 

sura-10-verset-37

I ten Koran nie jest taki, że mógłby zostać przez kogoś wymyślony, ażeby go (nastepnie) przypisać Bogu, lecz stanowi (Boską Księgę i) potwierdzenie (Boskiego pochodzenia i prawd wciąż będących częścią) wcześniejszych Objawień, a także Objaśnieniem istoty wszystkich Boskich Ksiąg- co do których nie ma żadnych wątpliwości- (pochodzących) od Pana światów.

Koran (10, 37)

 

sura-15-verset-9

Zaprawdę, to My, My zsyłamy napomnienie w częściach i, zaiste, My jesteśmy jego Strażnikiem.

Koran (15, 9)

 

sura-14-verset-52

To jest jasne przesłanie dla ludzi, aby zostali przez nie ostrzeżeni i by wiedzieli, że On jest Bogiem Jedynym . I aby ludzie roztropni zastanowili się i byli świadomi.

Koran (14, 52)