Rozdział-Krowa-werset-127

I kiedy Abraham razem z Ismailem wznieśli fundamenty Domu (Al-Kaba),
(modlili się): „Panie Nasz! Przyjmij od nas (to dzieło), zaiste, Tyś jest Wszystkosłyszący, Wszechwiedzący”.

And when Abraham and Ishmael were raising the foundations of the House (Al-Ka’ba),
(Abraham prayed): „O Master, accept this from us, You are the All-Hearing the All-Knowing.”.

Koran 2:127