Rozdział-Miłosierny-werset-19-20

 

On wprawił w ruch dwa akweny, które się spotykają,
Pomiędzy nimi jest jednak przegroda, której nie przekraczają (i ich wody nie mieszają się).

He has given freedom to the two great bodies of water, so that they might meet,
Yet, between them is a barrier which they may not transgress.

Koran – Rozdział Miłosierny werset 19-20