koran-78-6-7„Czyż nie uczyniliśmy ziemi jako rozległej przestrzeni, a gór jej kołkami (trzpieniami)?”
(Have WE not made the earth as a wide expanse, and the mountians as pegs?)

(Koran – 78:6-7)