Terroryzm nie ma miejsca w islamie. Bóg Najwyższy wyraźnie zabrania zabijania niewinnych ludzi. Allah Wychwalany ujawnił nam w Koranie (5:32), że ktokolwiek dopuści się takiej zbrodni, to jakby popełnił ją wobec wszystkich ludzi… z drugiej strony, ten kto uratuje człowieka, czyni tak, jakby przywracał do życia całą ludzkość.

Islam jest religią pokoju. Terroryści spowodowali śmierć wielu tysięcy niewinnych cywilów muzułmańskich i ta nienawistna ideologia nie ma nic wspólnego z samym islamem.
Theresa May – Premier Wielkiej Brytanii