O dzieci Adama, ubierajcie się ładnie podczas udziału w meczetach, Jedzcie i pijcie, ale nie trwońcie! Z pewnością Bóg nie kocha tych, którzy są rozrzutni! (Koran 7:31)

koran-7-31