Wiedzcie, iż Bóg ożywia ziemię po jej śmierci.
Wyjaśniliśmy wam znaki – może będziecie rozumni.

You should know that Allah (God) gives life to the earth after it has been lifeless!
We have indeed made Our messages clear unto you, so that you may understand.

Koran – Rozdział Żelazo werset 17 (Surah 57, Ayah 17)

Rozdział-Żelazo-werset-17