koran-5-82

.. I z całą pewnością przekonasz się, że najbliższymi spośród nich pod względem sympatii wobec wiernych (muzułmanów) są ci, którzy mówią: „Jesteśmy chrześcijanami”.
Jest tak, gdyż pomiędzy nimi (chrześcijanami) są pustelnicy (póswięcający się oddawaniu czci Bogu, szczególnie nocą) i mnisi (którzy zmagają się ze swoją naturą zmysłową,
zawsze pełni bojaźni przed karą Bożą) – i są tacy także ze względu na to, że nie są wyniośli.

[.. and you will certainly find the nearest in affection and friendship
to the believers (Muslims) those who say:”We are Christians”;
that is because amongst them are the priests and monks who are not proud and arrogant.]
Koran 5:82

Kosciol-Iftar